گشتاسب مظفریان – GMozafarian

مشاور و توسعه دهنده نرم افزار -Adviser and Software Developer

گشتاسب مظفریان

اورا دوست ندارم . . .

به نام یزدان پاک

اورا دوست ندارم
۱۲۴۰۰۰ تن در فردوس برین و من تا خرخره در لجن
یکی کاخ مرمرین و من خانه خشتی
یکی دزد
رو به سوی کعبه
یکی پی سفر
بیت المال در بقچه
حوله به سر , دست خداست
وقتی لجن از آن ماست
گ.م

پست های مرتبط

لینک کوتاه: http://GMozafarian.ir/IPBf1
اوبیت المالجالبحوله به سرخداداشتندزددلدوستسفرشعرفردوس برینکفرلجنمتننداشتننوشته

گشتاسب مظفریان گشتاسب مظفریان • اسفند ۱۶, ۱۳۹۳


پست‌های قبلی

پست‌های بعدی

پاسخ دهید

Your email address will not be published / Required fields are marked *