گشتاسب مظفریان – GMozafarian

توسعه دهنده نرم افزار -Software Developer

سال نو بر ایران و ایرانی مبارک

به نام یزدان پاک

سال نو بر ایران و ایرانی مبارک
امسال رو شروع میکنم با نام و یاد سرداران و بزرگ مردان کشورم : همت , کوچک خان , بابایی , ستارخان , دوران , باقر خان , جهان آرا , علی مردان خان , حسین فهمیده , نادر شاه , مریم بختیاری , بابک خرمدین , رییسعلی دلواری ,جلال الدین خوارزمشاهی , پیروز نهاوندی , رستم فرخ زاد , بهمن جادویه , سورنا , آریوبرزن , بزرگ مهر , شهید طوسی , باکری , چمران , صیاد شیرازی , خرازی , باقری , گمنام و تمام بزرگ مردانی که در راه ایران قدمی برداشته اند . . .
پس
باشد که با خدا باشم .
باشد که در راه پیشرفت کشور خویش قدمی بردایم .
باشد که مهربان باشیم .
باشد که متفکر باشم .
باشد که عروسکی در دست . . . . . نباشم .
باشد که آزاده باشم .
باشد که مبارز باشیم .
باشد که ایستاده و آزاده بمیریم .
به سلامتی تمام بزرگ مردان تاریخ . . .

7y52lj5

nei66zhy0d390j928a36

ایرانبزرگبزرگ مردزنسال نوسال نو مبارکسلامتیعیدمبارکمردنوروز

گشتاسب مظفریان گشتاسب مظفریان • اسفند ۲۸, ۱۳۹۳


Previous Post

Next Post

پاسخ دهید

Your email address will not be published / Required fields are marked *