گشتاسب مظفریان – GMozafarian

مشاور و توسعه دهنده نرم افزار -Adviser and Software Developer

git

نصب Git

به نام اهورامزدای پاک

نصب Git بر روی لینوکس

اگر میخواهید Git را روی لینوکس نصب کنید. پس باید از نسخه باینری آن استفاده کنید. بهترین راه برای نصب , استفاده از package-management لینوکس میباشد.

برای نصب بر روی سیستم های مبتنی بر لینوکس Redhat همانند Fedora – CentOs و… از دستور :

$ sudo yum install git

و البته برای نصب بر روی سیستم های مبتنی بر لینوکس Debian همانند Ubuntu و… از دستور :

$ sudo apt-get install git

نکته : اگر با کاربر Root لاگین کرده باشید نیازی به sudo نیست.

همچنین برای نصب رابط گرافیکی Git بر روی سیستم های مبتنی بر لینوکس Redhat از دستور :

$ sudo yum install git-gui

همچنین برای نصب رابط گرافیکی Git بر روی سیستم های مبتنی بر لینوکس Debian از دستور :

$ sudo apt-get install git-gui

همچنین اگر میخواهید Git را بر روی دیگر نسخه های لینوکس نصب کنید به آدرس Git-scm.com مراجعه کنید.

 

نصب Git بر روی Mac

برای نصب Git بر روی Mac اول باید به آدرس http://git-scm.com/download/mac مراجعه کنید و نسخه مک این برنامه را دانلود کنید.git-osx-installerبعد از دانلود و اجرای اینستالر (خداییش خیلی راحته) یک عملیات مایکروسافتی انجام میدیم یعنی Next Next finish 😆

نصب Git بر روی ویندوز

برای نصب Git بر روی ویندوز اول باید به یکی از آدرس های http://git-scm.com/download/win یا https://git-for-windows.github.io/ مراجعه کنیم. و نسخه ویندوزی Git را دانلود کنیم.

و خدا رو شکر دیگه هممون بلدیم برنامه های ویندوزی رو نصب کنیم پس ……

نصب از سورس (در لینوکس)

قبل از هرچیزی باید بسته های curl-devel expat-devel gettext-devel \
openssl-devel perl-devel zlib-devel را نصب کنیم.

برای نصب این بسته بر روی سیستم های مبتنی بر لینوکس Redhat از دستور :

$ sudo yum install curl-devel expat-devel gettext-devel \
  openssl-devel perl-devel zlib-devel

برای نصب این بسته بر روی سیستم های مبتنی بر لینوکس Debian از دستور :

$ sudo apt-get install libcurl4-gnutls-dev libexpat1-dev gettext \
  libz-dev libssl-dev

بعد از نصب این بسته ها برای پشتیبانی از فایل های (doc, html, info) باید سه بسته دیگر نصب کنیم. توجه کاربران RHEL قبل از نصب باید EPEL Repository را نصب کنند. . .

برای نصب این بسته بر روی سیستم های مبتنی بر لینوکس Redhat از دستور :

$ sudo yum install asciidoc xmlto docbook2X

برای نصب این بسته بر روی سیستم های مبتنی بر لینوکس Debian از دستور :

$ sudo apt-get install asciidoc xmlto docbook2x

همچنین اگر از Fedora/RHEL/RHEL-derivatives استفاده میکنید نیاز دارید که خط زیر را اجرا کنید.

$ sudo ln -s /usr/bin/db2x_docbook2texi /usr/bin/docbook2x-texi

بعد از این پیش نیاز ها سورس را از آدرس https://www.kernel.org/pub/software/scm/git یا https://github.com/git/git/releases دانلود کرده و با سری دستورات زیر کامپایل و نصب کنید.

$ tar -zxf git-2.0.0.tar.gz
$ cd git-2.0.0
$ make configure
$ ./configure --prefix=/usr
$ make all doc info
$ sudo make install install-doc install-html install-info

همچنین برای آپدیت Git از آدرس و دستور زیر استفاده کنید.

$ git clone git://git.kernel.org/pub/scm/git/git.git

منبع : کتاب آموزش سریع Git

پست های مرتبط

لینک کوتاه: http://GMozafarian.ir/mhaXv
gitGit installinstallkwf أهفlinuxmacpersianwinwindowsآموزشآموزش فارسی نصب Gitآموزش نصبآموزش نصب آسانآموزش نصب آسان Gitآموزش نصب سریعآموزش نصب سریع Gitفارسینصبنصب Gitنصب Git از سورسنصب Git بر روی لینوکسنصب Git بر روی مکنصب Git بر روی ویندوزنصب آساننصب سریع

گشتاسب مظفریان گشتاسب مظفریان • آبان ۹, ۱۳۹۴


پست‌های قبلی

پست‌های بعدی

پاسخ دهید

Your email address will not be published / Required fields are marked *