گشتاسب مظفریان – GMozafarian

توسعه دهنده نرم افزار -Software Developer

git

راه اندازی یک مخزن در Git

به نام اهورامزدای پاک

همانطور که از عنوان مشخص است در این قسمت قصد داریم یک مخزن (Repository) برای مدیریت پروژه هایمان در Git ایجاد کنیم. برای ایجاد یک مخزن اول باید یک دایرکتوری ایجاد کرده و سورس پروژه را کپی کنیم. یا به دایرکتوری سورس پروژه برویم .

دستور git init :

اگر دستور git init را تایپ کرده و اینتر کنیم. یک فولدر با نام .Git  می سازد و دایرکتوری جاری را تبدیل به یک مخزن می کند.

 git init 

دستور <نام دایرکتوری> git init برای شما یک دایرکتوری جدید ساخته و آن دایرکتوری را تبدیل به یک مخزن میکند.

 git init <نام دایرکتوری> 

اگر میخواهید مخزن ایجاد شده را Share کنید باید از سوییچ bare– به شکل زیر استفاده کنید.

 git init --bare <نام دایرکتوری> 

توجه : بجای <نام دایرکتوری> باید نام دلخواه شما برای دایرکتوری قرار گیرد. همچنین آخر نام دایرکتوری باید .git قرار گیرد.

مثال :

 git init --bare MyProject.git 

نکته: اگر به درون یک دایرکتوری بروید و از git init استفاده کنید اون دایرکتوری تبدیل به یک مخزن می شود.

بحث

در مقایسه با سرویس svn کار با دستور git init کار را بسیار آسان کرده است. در Git نیازی نیست که شما اول یک مخزن بسازید بعد فایل ها را ایمپورت کنید و بر روی عملیات کپی نظارت داشته باشید بلکه فقط لازم است به پوشه پروژه خود رفته دستور git init را اجرا کنید تا آن پوشه تبدیل به یک مخزن شود.

همچنین برای بیشتر پروژه ها تنها لازم است که با دستور git init یک مخزن مرکزی ساخته شود و دیگر نیازی نیست که توسعه دهنده ها از دستور git init برای ساخت مخزن محلی استفاده کنند بلکه با استفاده از git clone مخزن مرکزی را کپی میکنند.

مخازن اشتراک گذاری شده :

سوئیچ bare– یک دایرکتوری را تبدیل به مخزنی می کند, که ویرایش فایل ها و تغییر Commit ها را در آن مخزن امکانپزیر می سازد. مخزن مرکزی همیشه باید با bare ساخته شود زیرا برای زمانی که اطلاعات مخزن به یک مخزن non-bare (مخزن محلی کاربر) منتقل می شود و در اطلاعات تغییری ایجاد میشود باید مخزن مرکزی قابلیت بازنویسی داشته باشد. فکر کنید bare– راهی برای علامت گذاری یک مخزن به عنوان مرکز ذخیره سازی است و دیگر مخازن محیط توسعه. پس یعنی مخزن مرکزی bare و مخازن محلی توسعه دهندگان non-bare است.

bare

مثال :

از آنجایی که دستور git clone یک راه راحت برای ساخت یک نسخه محلی از مخزن مرکزی است شایع ترین مورد استفاده برای دستور git init ایجاد مخزن مرکزی است:

 cd /etc/project git init --bare my-project.git 

اول به پوشه پروژه رفته و بعد با استفاده از دستور git init و سوئیچ bare– مخزن مرکزی را میسازیم. و بعد با استفاده از دستور git clone مخزن محلی خود را درست میکنیم.

منبع : کتاب آموزش سریع Git

gitgit initGit RepositoryinitrepoRepositoryآموزشآموزش اشتراک گذاری مخازنآموزش اشتراک گذاری مخازن gitآموزش ساختآموزش ساخت repoآموزش ساخت مخزنآموزش فارسی راه اندازی مخزن Gitاشتراک گذاریاشتراک گذاری gitاشتراک گذاری مخازناشتراک گذاری مخازن gitراه اندازیراه اندازی مخزنریپوزیتوریساختساخت git repoساخت repoساخت repo gitساخت repositoryساخت مخزنفارسیکتابمخازنمخازن gitمخازن اشتراک گذاری شدهمخزن

گشتاسب مظفریان گشتاسب مظفریان • اسفند ۱۸, ۱۳۹۴


Previous Post

Next Post

پاسخ دهید

Your email address will not be published / Required fields are marked *