گشتاسب مظفریان – GMozafarian

مشاور و توسعه دهنده نرم افزار -Adviser and Software Developer

Qt_Software_logo

جهان خود را با کیوت بسازید

پست های مرتبط

لینک کوتاه: http://GMozafarian.ir/Tb8TD
Qtآموزشبرنامه نویسیزبانسی پلاس پلاسفارسیفریم ورکفیلمکیوتگ.ممعرفیویدئو

گشتاسب مظفریان گشتاسب مظفریان • شهریور ۱, ۱۳۹۵


پست‌های قبلی

پست‌های بعدی

پاسخ دهید

Your email address will not be published / Required fields are marked *